Satış Sözleşmesi

 “ www.masatenisimalzemesi.com Uzak Mesafeli Satış Sözleşmesi ”

MADDE 1 – KONU :

Işbu sözleşmenin konusu, SATICInın, ALICIya satışını yaptıgı, aşagıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun-Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.

MADDE 2 – SATICI BİLGİLERİ :

Ad/Soyad/Ünvan: Nazım Spor Malzemeleri (Bundan sonra Nazım Spor olarak anılacaktır) Adresi : Çavuşoğlu Mah. Merih Cad. Havacılar Sitesi No:27 Kartal – İstanbul
Tel : 0216 – 488 25 51 – Fax : 0216 – 389 45 21 * Tüketicimiz tüm talep ve şikâyetlerini yukarıda bilgileri açıklanan kuruma iletecektir.

MADDE 3 – ALICI BİLGİLERİ :

Adı/Soyadı/Ünvanı:
Adresi :
Telefon:
Faks:
Email:

MADDE 4 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ :

Malın / Ürünün/Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, aşağıda belirtildiği gibi olup, bu vaatler 24 saat içerisinde geçerlidir. Mal / Ürün/Hizmet türü:
Marka/Model:
Rengi:
Adedi:
Satış Fiyatı (KDVdahil) :
Kargo Ücreti:
Ödeme şekli:
Teslimat Adresi :
Teslim Edilecek Kişi:
Fatura Adresi:

MADDE 5 – GENEL HÜKÜMLER :

5 – 1 ALICI, Madde 4 te belirtilen sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

5 – 2 Sözleşme konusu ürün, ALICI dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/ kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden www.masatenisimalzemesi.com sorumlu tutulamaz.

5. – 3 SATICI, sözleşme konusu ürünün, sağlam eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim etmesinden sorumludur.

5 – 4 Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/ kuruluşa teslim edilir.

5 – 5 Sözleşme konusu ürünün teslimatı için bu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmesi şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

5 – 6 Ürünün tesliminden sonra ALICI ya ait kredi kartının ALICI nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI ya ödememesi halinde, ALICI nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 iş günü içerisinde SATICI ya gönderilmesi zorunludur. Bu taktirde nakliye giderleri ALICI ya aitttir.

5 – 7 SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süreci içinde teslim edemez ise, durumu ALICI ya bildirmekle yükümlüdür.Bu taktirde ALICI nın siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve / veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir.ALICI nın siparişi iptal etmesi durumunda ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.

5 – 8 ALICI garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımının yapılması için Ürün yetkili servis merkezine bildirebilir eğer yoksa ürününü SATICI ya gönderebilir bu taktirde kargo giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.

5 – 9 İş bu sözleşme, ALICI tarafından imzalanıp SATICI ya ulaştırılmasından sonra geçerlik kazanır.

5 – 10 Siparişleriniz, banka yada www.masatenisimalzemesi.com Kredi Kartı güvenlik birimi tarafından gerekli durumlarda veya kart sahibinin farklı olması durumunda, siparişleriniz ile ilgili onay alabilmek için kredi kartı sahibine, sistemlerinde kayıtlı bir telefon numarasından ulaşılamaz ise, siparişinizi kredi kartı sahibinin güvenliğini sağlama amacı ile iptal edebilmekteyiz.

5 – 11 .Her siparişte banka kayıtları ve bilgisayar ip numarası kayıt altına alınarak herhangi bir sahtekarlık durumunda savcılığa bildirilerek sorumlu ip sahibi hakkında sahtekarlık suçu ile hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Nazım Spor İnternet sitesinde aksi belirtilmediği sürece mantığa aykırı rakamlarla ( 200 YTL lik malın 20 YTL. a satılması gibi ) satış yapılmamaktadır. Teknik hatalar nedeniyle bu tür yanlış fiyatla girilen siparişler, iptal edilecektir. Tipografik hatalar bağlayıcı değildir.

MADDE 6 – CAYMA HAKKI :

ALICI sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi / kuruluşa tesliminden ( 7 ) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI YA faks, email veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün 7. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI ya teslim edilen ürünün SATICI ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin SATICI ya ulaşmasını takip eden 7 gün içerisinde ürün bedeli ALICI ya iade edilir.Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa şair yasal yükümlülükler iade edilmez.Cayma hakkı nedeni ile iade ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır. Ayrıca, niteliği itibari ile iade edilmeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanma tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılmaz. Her türlü yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler, bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri ( toner, kartuş şerit vb) ve her türlü kozmetik ürünlerinde cayma hakkının kullanılması, ürünün açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.

MADDE 7 – YETKİLİ MAHKEME

İş bu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret bakanlığınca idare edilene kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI nın veya SATICI nın yerleşim yerindeki Tüketici mahkemeleri yetkilidir. Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI ve SATICI iş bu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

HÜKÜM

Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik uyarınca Tüketici, belgeyi imzalamadıkça mesafeli satış sözleşmesi akdedilemez. İşbu 1 (bir) sayfadan ibaret belge, sipariş tarihinde SATICI tarafından düzenlenmiştir. Ben Tüketici/Alıcı olarak, İşbu 1 (bir) sayfadan ibaret Ön Bilgilendirme Belgesinde yazan tüm hususları okudum, anladım, kabul ettim ve tüm bu hususları onayladım, teyit ettim.

Adı- Soyadı:
Tarih: Sipariş Tarihi
İmza: Nazım Spor Malzemeleri  . www.masatenisimalzemesi.com

Cart
Your cart is currently empty.